Marzo 2010

Ghelter Esquelter

Un pensamento antes de que acabe o mes sen eu escribir nada aquí: alguén debería facer unha versión de “Helter Skelter” empregando instrumentos tradicionais galegos.

Dareilles puntos extra se no lugar de “yeah, yeah, yeah” cantan “ailalelo”.