Resumo de 15 segundos de “Gödel, Escher, Bach”

Nota: Pasou bastante tempo desde que o lin, así que podo ter esquecido ou mesturado algúns detalles.

…… ………! … …… ……! ……? …!? ………? ………?? …??…? …?!??? ?…???! ??……??? …???…??!????? !?

É neste punto no que souben que tirara 25 dólares.