Devolto

¡Aqui estou outra vez!

(Si, xa sei que os signos de interrogación ao principio de frase non son obrigatorios. Porén, tampouco están prohibidos, así que ides ter que aturalos).

Cambiei o software da miña páxina web unha vez máis, e agora esta web é multilingüe. Non só iso, senón que tamén está en galego. Parte do traballo que hai que facer para iso do “multilingüismo” consiste en traducir a interface de usuario; é dicir, os textos que non escribín eu, senón os que veñen co programa. Como emprego Drupal, o traballo consiste, principalmente, en exportar un ficheiro .PO, editalo co kbabe e despois importalo de novo.

Dato curioso: ¿a que non sabiades que a función de importación/exportación de traducións de Drupal foi iniciada por min?

Era o ano 2003 (creo), e no traballo iamos facer unha web para un cliente empregando Drupal. Unha das condicións do traballo era que a web estivese en castelán. Drupal xa tiña soporte para traducir a interface, pero había que facer as traducións a través da web, o que era lento e incómodo. Ademáis, non era posible compartir as traducións de ningunha outra maneira máis que envorcando a base de datos nun ficheiro e restaurándoa noutra máquina.

Como xa levaba bastante tempo a traducir software libre ao galego, xa estaba afeito ao formato e as ferramentas de Gettext, así que fixen un módulo para exportar e importar traducións en formato Gettext, envieino a Drupal, eles publicárono, outra xente comezou a lle facer melloras, e finalmente integraron esa funcionalidade no Core de Drupal.

Así que, agora, cada vez que descarguedes unha tradución de Drupal e a importedes, lembrade que esa funcionalidade a introducín eu :)